top of page
Parförpackningslådor

Information till nyinflyttade

SOM NYINFLYTTAD SKALL DU OCH DIN FAMILJ KÄNNA ER MYCKET VÄLKOMNA TILL LUMMERGÅNGEN

Du får här en del information om hur vi, som bor på Lummergången, försöker få vårt område till en trevlig, bra och trygg plats.

GARAGESAMFÄLLIGHETEN 

Du är som boende och fastighetsägare automatiskt medlem i anläggningssamfälligheten. Den har en styrelse, som väljs på två år, och Styrelsen sammanträder ca. 8 ggr per år och årsmöte sker någon gång under mars eller april månad. Styrelsen hjälps åt att lösa frågor som gäller garage, garageplan, förråd, och övriga gemensamma angelägenheter.

BILTRAFIK – MOPEDER

Motortrafik inom området är endast tillåten för på – och avlastning. Parkering inne vid husen är inte tillåten. Gångarna måste ha en fri framfart för brandkår, ambulans och färdtjänst. Tänk även på det då du anlitar hantverkare. Ställ in bilen i garaget så undviker du eventuella inbrott i bilen.

GARAGEN

Ditt garage tar du själv ansvar för. Du ser till att porten är stängd, när så skall vara. Du skall se till att din garageport är ren och tvättad från smuts. Under vintertid ska du själv hålla rent från snö och is så att porten lätt kan öppnas. Brännbart material får på grund av brandrisk självklart inte förvaras i garaget. Motorvärmare får ej användas i våra garage på Lummergången. Vid problem med ditt garage eller garageport så kan du felanmäla det på Lummergångens hemsida eller kontakta någon i styrelsen. Vid köp av fjärrkontroll vänligen kontakta Bosse Hedman.

GRANNSAMVERKAN

Tillsammans har vi boende och Polisen en skärpt bevakning inom området. Var uppmärksam på personer och bilar, som rör sig i området och som inte tycks höra hit eller beter sig på ett sätt som väcker frågor.

SOPBEHÅLLARE

Våra gemensamma sopbehållare vid garageinfarterna är endast avsedd för hushållssopor. De ska vara väl förpackade i påse eller säck. Se till att alla sopor läggs i behållaren. Inga påsar får ställas utanför behållaren.

GROVSOPOR

Tyresö har en gemensam grovsopanläggning vid Petterboda. Passerkort till Petterboda fås genom kontakt med Tyresö kommun.

TRÄDGÅRDSAVFALL

Läggs på anvisad plats vid komposten på garageuppfarten parkering G dvs. infarten till Stenstötegången. Får inte läggas i angränsande skog.

TIDNINGAR, KARTONGER; GLAS OCH PLASTFÖRPACKNINGAR

Inom området finns speciella återvinningsplatser – Nyfors och Krusbodavägen – för tidningar, kartonger, glas och plastförpackningar.

PARKERING

Tänk på att våra parkeringar är till för oss boende på lummergången samt för våra besökare. Bilar som ställs upp på våra parkeringsytor som inte hör hemma här eller som inte är skattade och besiktigade kommer att anmälas för bortforsling.

CYKELFÖRRÅD

I våra garagelängor finns förråd där cyklar kan förvaras under vintern. Kontakta styrelsen om Du saknar nyckel. I cykelförråden får endast cyklar, barnvagnar och dyl förvaras. Allt som förvaras i förråden skall märkas upp.

UTEMÖBELFÖRRÅD

I en av garagelängorna finns ett förråd där torgen kan förvara gemensamma torgmöbler. Varje torgrepresentant i styrelsen har nyckel.

FÖRBUD MOT RAKTER

I Krusbodaområdet råder förbud mot att avskjuta raketer. Detta på grund av områdets karaktär – tätbebyggt trähusområde. Krusboda har ur brandsynpunkt högsta prioritet hos Brandkåren.

INFORMATON

4 gånger per år utkommer en tidning (Krusboda Kontakt). Det är en tidning i viken de boende får viktig information om vad som händer – är på gång – planeras. Här finns också alla för de boende viktiga telefonnummer och namn på alla förtroendevalda. Vi på Lummergången har även en egen hemsida där vi kommer att informera om vad som händer och även ha bilder, dokument, formulär för felanmälan av garage. Hemsidan hittar du här: www.lummergangen.se

ÅRSAVGIFTER LUMMERGÅNGEN

Årsavgift: 3.000:-

bottom of page