top of page

Styrelsen
Anläggningssamfälligheten Lummergången
2023

HÖSTENS STÄDDAG

Lördagen den 11 november

Samling för genomgång kl. 10.00 på parkering C respektive D för genomgång tillsammans med styrelsen och mark representant. Vi bjuder på kaffe i samband med uppstart och samling.

Gemensamma arbetsuppgifter Garage:

 • Rensa tak och hängrännor från löv, grenar och skräp.

 • Ansa, rensa växtlighet, beskära eventuella grenar etc som hänger Vid/över/mot garage

 • Dokumentera skador och behov av reparation/underhåll med foto.

 • Sopa p-platser

 • Rensa ogräs och beskära buskar vid parkeringsplatserna

Respektive fastighetsägare:

 • Städa ur eget garage

 • Rensa ogräs och mossa vid syllen i garage

 • Dokumentera skador och behov av reparation/underhåll med foto.

 • Ta bort brandfarligt materiel/vätskor från Garage

Gemensamma arbetsuppgifter Mark:

 • Sopa löv

 • Rensa sandlådor etc. enligt respektive gårds behov.

 • fokus på rengöring av marksten samt gräskanter mot asfalt

 • Respektive fastighetsägare:

 • Ta bort ogräs, mossa, etc utmed fasader och plank

Städning garage/parkeringar avslutas med fika och korvgrillning klockan 12.30, vid

C-garaget. Efter det fortsätter städning inre mark på respektive gårdar.

Välkomna önskar Styrelse och mark representant

LUMMERGÅNGENS ÅRSSTÄMMA 2023

Tack för alla som dök upp på årsstämman!

Mer info kommer angående el uppgradering samt ladd möjlighet med extra stämma när det är aktuellt. Tack för all er feedback.

Protokollet från stämman finns att ladda ner här.

bottom of page