• Hem

Information ifrån Styrelsen - Anläggningssamfälligheten Lummergången
 
Detta informationsbrev handlar om;
·       Årsstämman
·       Laddstolpar
·       Underhåll av garage


Årsstämman

Samfällighetens årsstämma gick av stapeln onsdagen den 20:e februari. Ett ganska lugnt möte utan några speciellt kontroversiella diskussioner. Samfällighetens kassör, Kenneth Borg, lämnade sin stol ledig i styrelsen. Ett ganska naturligt val då han tyvärr valt att flytta till diket nedanför (Fårdala). Men istället hälsar vi Christine Pettersson Kedemar varmt välkommen.
Då räkenskaperna och revisorernas granskning visade på att styrelsen skött sig väl, kunde årsstämman bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2018.
Protokoll och tillhörande dokument från årsstämman finns precis som vanligt att beskåda på www.lummergangen.se

Laddstolpar

Av statistiken att döma så blir det allt vanligare med s.k. elbilar. Genom att styrelsen vill att Lummergången även fortsättningsvis ska vara ett attraktivt område att bo på, så kommer vi fortsätta att se över möjligheten att kunna ladda elbilar. När vi har tittat närmare på detta så är en installation av dessa laddstolpar inte så enkel som man kan tro. Det som ”ställer till det” kan inledningsvis summeras i:
·       Idag tillgänglig kraft måste sannolikt uppgraderas.
·       Dagens kablage i våra garage måste troligen bytas ut.
·       Ytterligare kablage mellan kraftstation och garagelängor måste uppgraderas (dvs skära i asfalten).
·       Faktureringen för förbrukad el måste ske på ett rättvist sätt.
Vidare så vet vi att flera boende har uttryckt ett önskemål om att kunna använda motor- och/eller kupévärmare.
Det finns säkert en rad ytterligare argument som visar på att detta projekt kan bli ganska så omfattande. En och annan boende vill nog att det ska blir rimligt billigt också…
Som ett första steg kring detta blir att styrelsen kommer att skicka ut en enkät, där du som boende ska meddela hur du ser på dina framtida tankar kring att skaffa elbil. Men mer information kring detta kommer att landa i din brevlåda.

Underhåll av garageportar.

Våra garageportar har nu några år på nacken. Det märks främst på att vi allt oftare behöver beställa felavhjälpning. Är det så att du drabbas av något tekniskt problem så tveka inte att meddela styrelsen detta via: styrelsen@lummergangen.se
I övrigt kan styrelsen meddela att vi varit väldigt förskonade när det gäller bilinbrott och bränder på parkeringarna ”C” och ”D”.

/Styrelsen för Anläggningssamfälligheten Lummergången, Sekr. David Gustavsson

Kontakta oss