Information ifrån Styrelsen - Anläggningssamfälligheten Lummergången nov 2020

Detta informationsbrev handlar om;
· Ny design på hemsidan
· Om parkeringsövervakning
· Bilar på parkeringen 

Ny design på hemsidan!

Garagesamfälligheten Lummergången har genomgått en facelift!
Hemsidan är uppbyggd på ett mer användarvänligt sätt, är mer lättnavigerad och har fått en helt ny design. Allt är inte helt klart men rent funktionellt fungerar den precis som tidigare. All feedback uppskattas, så skicka in dina synpunkter och förslag till förbättringar i ett mail.

Om parkeringsövervakning

Styrelsen har haft kontakt med ett parkeringsövervakningsbolag. Ett kontrakt finns framme, nästan klart att signera. Men vi vill först verkligen säkerställa att vi verkligen behöver övervakning. På parkering ”C” är det idag väldigt mycket bilar, men än så länge finns det platser till alla. Så länge vi befinner oss i den situationen så anser styrelsen att det inte behövs någon parkerings-övervakning, men tippar det över så blir vi tvungna att aktivera kontraktet.

Bilar på parkeringen
Så tillsvidare kommer styrelsen fortsätta att ”manuellt” avvisa fordon som inte hör hemma på våra parkeringar. Vad krävs för att få stå på parkeringen? Den registrerade ägaren till fordonet ska vara skriven som boende på Lummergången. Fordonet ska också vara skattat, besiktigat och ”påställt”. Grundtanken är också att varje hushåll max ska ha två fordon, t ex ett fordon i resp. garage, samt ett på parkeringen. Men så länge som det fungerar så är det sistnämnda något som styrelsen inte kommer att övervaka.

Å som vanligt, har du tankar, åsikter eller bara vill tala om att styrelsen gör ett fantastiskt arbete, så får du gärna skicka ett mail till oss via styrelsen@lummergangen.se

/Styrelsen för Anläggningssamfälligheten Lummergången
Sekr. David Gustavsson

Kontakta oss