• Hem

Information ifrån Styrelsen - Anläggningssamfälligheten Lummergången sept 2020
 
Detta informationsbrev handlar om;
·       Höstens städdag / cyklar
·       Om parkeringsövervakning
·       Bilar på parkeringen

Höstens städdag
Höstens städdag är planerad till söndagen den 8:e november, mellan klockan 10-12. Korvgrillning på parkering ”C” vid kl 12-. Om du ser att det något finns som skulle behöva fixas på våra parkeringar så får du gärna meddela det via styrelsen@lummergangen.se. Annars har styrelsen för avsikt att skapa en ”att-göra-lista” inför denna städdag.

Några boenden har kommenterat att trävägg mot garage på flera håll har blivit slitet och ibland även skadat. Meddela gärna detta till styrelsen. Städdagen är ett perfekt dag för styrelsen att göra en mindre besiktning. Vi måste sedan bedöma helheten av skadorna så att vi ev. kan göra en samlad insats. Att byta allt blir väldigt dyrt, men lite färg och byte av någon bräda borde vara hanterbart.

Styrelsen har även noterat att det kontinuerligt fyllts på med cyklar i våra förråd. Vi misstänker att många av dem är ”övergivna” och borde tas bort för att lämna utrymme till de som faktiskt utnyttjar utrymmet. Så därför vill vi att du tydligt markerar din cykel med t ex en lapp, som talar om vilken adress som cykelns ägare bor på. Cyklar som inte är markerade kommer att markeras av styrelsen, för att sedan till våren tas bort från förråden. Målet är helt enkelt att förråden ska vara tillgängliga för dem som verkligen använder dem.

Om parkeringsövervakning
Styrelsen har haft kontakt med ett parkeringsövervakningsbolag. Ett kontrakt finns framme, nästan klart att signera. Men vi vill först verkligen säkerställa att vi verkligen behöver övervakning. På parkering ”C” är det idag väldigt mycket bilar, men än så länge finns det platser till alla. Så länge vi befinner oss i den situationen så anser styrelsen att det inte behövs någon parkerings-övervakning, men tippar det över så blir vi tvungna att aktivera kontraktet.
Bilar på parkeringen

Så tillsvidare kommer styrelsen fortsätta att ”manuellt” avvisa fordon som inte hör hemma på våra parkeringar. Vad krävs för att få stå på parkeringen? Den registrerade ägaren till fordonet ska vara skriven som boende på Lummergången. Fordonet ska också vara skattat, besiktigat och ”påställt”. Grundtanken är också att varje hushåll max ska ha två fordon, t ex ett fordon i resp. garage, samt ett på parkeringen. Men så länge som det fungerar så är det sistnämnda något som styrelsen inte kommer att övervaka.

Å som vanligt, har du tankar, åsikter eller bara vill tala om att styrelsen gör ett fantastiskt arbete, så får du gärna skicka ett mail till oss via styrelsen@lummergangen.se

/Styrelsen för Anläggningssamfälligheten Lummergången, Sekr. David Gustavsson
 

Kontakta oss