• Hem

KALLELSE TILL

 
Anläggningssamfälligheten Lummergångens
 
ÅRSSTÄMMA 2020

 
 
Hölls Tisdagen den 3:e mars, 2020 kl. 19.00 i Krusboda Skola Matsalen

Dokument till stämman hittar du här (Klicka på texten)
 
Protokoll årsstämma Anläggningsamfälligheten Lummergången - 2020 hittar du här.
 
Styrelsen

Information ifrån Styrelsen - Anläggningssamfälligheten Lummergången
 
Denna information handlar om;
·       Årsstämman
·       Laddstolpar
·       Underhåll av garage


Laddstolpar

Av statistiken att döma så blir det allt vanligare med s.k. elbilar. Genom att styrelsen vill att Lummergången även fortsättningsvis ska vara ett attraktivt område att bo på, så kommer vi fortsätta att se över möjligheten att kunna ladda elbilar. När vi har tittat närmare på detta så är en installation av dessa laddstolpar inte så enkel som man kan tro. Det som ”ställer till det” kan inledningsvis summeras i:
·       Idag tillgänglig kraft måste sannolikt uppgraderas.
·       Dagens kablage i våra garage måste troligen bytas ut.
·       Ytterligare kablage mellan kraftstation och garagelängor måste uppgraderas (dvs skära i asfalten).
·       Faktureringen för förbrukad el måste ske på ett rättvist sätt.
Vidare så vet vi att flera boende har uttryckt ett önskemål om att kunna använda motor- och/eller kupévärmare.
Det finns säkert en rad ytterligare argument som visar på att detta projekt kan bli ganska så omfattande. En och annan boende vill nog att det ska blir rimligt billigt också…
Som ett första steg kring detta blir att styrelsen kommer att skicka ut en enkät, där du som boende ska meddela hur du ser på dina framtida tankar kring att skaffa elbil. Men mer information kring detta kommer att landa i din brevlåda.

Underhåll av garageportar.

Våra garageportar har nu några år på nacken. Det märks främst på att vi allt oftare behöver beställa felavhjälpning. Är det så att du drabbas av något tekniskt problem så tveka inte att meddela styrelsen detta via: styrelsen@lummergangen.se
I övrigt kan styrelsen meddela att vi varit väldigt förskonade när det gäller bilinbrott och bränder på parkeringarna ”C” och ”D”. Här kan du anmäla problem med din post.

/Styrelsen för Anläggningssamfälligheten Lummergången.

Kontakta oss