• Garagen
  • Problem med din garageport

Anmäl problem med ditt garage här.

  • Ange garageplan C el. D samt portens nummer.
  • Beskriv problemet med ditt garage.

Om problemet med garaget inte kan åtgärdas av någon av styrelsens medlemmar, kommer styrelsen att kontakta reparatör som bokar tid den boende för att åtgärda problemet med garageporten.