Anmäl problem med ditt garage här

Om problemet med garaget inte kan åtgärdas av någon av styrelsens medlemmar, kommer styrelsen att kontakta reparatör som bokar tid den boende för att åtgärda problemet med garageporten.

  • Ange garageplan C el. D samt portens nummer.
  • Beskriv problemet med ditt garage.