• Garagen

GARAGEN

Ditt garage tar du själv ansvar för. Du ser till att porten är stängd, när den så skall vara.
Under vintertid ska du själv hålla rent från snö och is så att porten lätt kan öppnas.
Brännbart material får på grund av brandrisk självklart inte förvaras i garaget.
Motorvärmare får ej användas i våra garage på  Lummergången.
Vid problem med ditt garage så kan du felanmäla det på Lummergångens hemsida eller kontakta någon i styrelsen.